Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Velkommen til Rehabiliteringscenter Ikast-Brande Kommune

Ikast-Brande Kommunes rehabiliteringscenter har fokus på det rehabiliterende forløb, hvor samspillet mellem borgeren, det rehabiliterende team og gerne pårørende er i fokus. Det er borgerens mål, der danner basis for det individuelle forløb.

 

 Billede af gul blomst

På Rehabiliteringscenter Ikast-Brande Kommune er der ansat et tværfagligt team bestående af fysioterapeuter, ergoterapeuter, social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, ernæringsassistent og servicepersonale.

Det er vigtigt for os, at vi udover den fysiske træning, også har fokus på, at hverdagen i egen bolig kommer til at fungere. Således er det en helhedsorienteret indsats, vi tilbyder.

Det overordnede mål for os er at understøtte borgeren i at opnå den størst mulige grad af selvhjulpenhed, som dermed kan danne grundlag for et selvstændigt og meningsfuldt liv.
Derfor er de vigtige spørgsmål fra medarbejderne, der modtager borgeren: hvad er vigtigt for dig ? Hvad giver mening for dig i dit liv ? Hvad vil du gerne selv kunne gøre, når du skal tilbage til dit eget hjem ?

Et rehabiliteringsforløb gennemgår flere faser:

  • Ankomst med samtale om forventninger og ønsker for fremtiden samt mål med opholdet  
  • Aftaler om mål for træningen
  • Ugentlig vurdering af fremgang og de opsatte mål
  • Udslusning, drøftelse af evt. fremtidigt behov for hjælp og træning

Dame i armtræning

Rehabiliteringscenter Ikast-Brande 
Dybdalsvej 1
7442 Engesvang

rehabiliteringscentret@ikast-brande.dk