Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Hverdagen på Rehabiliteringscenter

Dagen efter ankomsten planlægges en forventningssamtale, hvor også pårørende er velkomne. På mødet tales der om dine og vores forventninger, længden af opholdet, mål for opholdet, og om hvordan vi når de opsatte mål.

Hver uge holder vi en opfølgningssamtale, hvor vi taler om, hvordan ugen er gået, og om vi når de opsatte mål.

Træningen tilrettelægges i samarbejde mellem afdelingens rehabiliterende team og dig. Det er vigtigt, at du selv er en aktiv medspiller i forhold til at få et godt forløb her hos os.
Vi støtter dig i forhold til personlig pleje og dine måltider.

 

Der er måltider på følgende tidspunkter:         Dame i gangbare2

- Morgenmad: kl. 08.00-09.30

- Frokost: kl. 11.30-12.30

- Eftermiddagskaffe: kl. 14.30

- Aftensmad: kl. 17.30-18.30

- Aftenskaffe: kl. 20.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rehabiliteringscenter Ikast-Brande 
Dybdalsvej 1
7442 Engesvang

rehabiliteringscentret@ikast-brande.dk