Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Vision og mission

 

Vores vision for afdelingen er at styrke borgeren til at mestre sit liv med sygdom, effekten af sygdom og funktionsnedsættelse i øvrigt, og dermed udvikle den funktionsevne, der gør det muligt at fortsætte livet med størst mulig grad af selvhjulpenhed i egen bolig.

Missionen med vores arbejde er at støtte og styrke borgeren til at kunne klare sig så godt som muligt. Rehabiliteringen tager derfor udgangspunkt i at sikre borgerens evne til mestring i hverdagen i et sådant omfang, at borgeren igen kan klare at bo i egen bolig med eller uden hjælp fra kommunen eller andre.

Rehabiliteringscenter Ikast-Brande 
Dybdalsvej 1
7442 Engesvang

rehabiliteringscentret@ikast-brande.dk